POSTIO AM DDIM DROST £75 - FREE DELIVERY OVER £75

About Siop Anwyl

Siop Anwyl’s homewares, accessories and jewellery are carefully selected for lovers of modern chic. Owner and artist Beca Anwyl has a diverse background in mixed media, glass and solder work, as well as hand-drawn landscapes and other creative commissions. Working from home and raising children during the pandemic gave Beca a newfound appreciation for the lived environment, which led to the birth of Siop Anwyl in 2023.
Curating products with understated, muted tones and tactile materials, Siop Anwyl offers a range of hand-made and machine-crafted goods to compliment the eclectic household.

.

.

Mae nwyddau cartref, ategion a gemwaith Siop Anwyl wedi cael eu dewis yn ofalus ar gyfer cartrefi 'modern chic'. Mae gan y perchennog a'r artist Beca Anwyl gefndir mewn gwaith aml-gyfrwng, gwydr a gwaith solder, yn ogystal â llunio thirweddau a chomisiynau creadigol eraill. Roedd gweithio gartref a magu plant yn ystod y pandemig yn rhoi gwerthfawrogiad newydd i Beca am yr amgylchedd byw, ag arweiniodd at ddechra Siop Anwyl yn 2023. 

Yn cynnig cynhyrchion gyda thonau ysgfan, syml a deunyddiau cyffyrddol, mae Siop Anwyl yn cynnig gymysgedd o nwyddau wedi'u gwneud â llaw a pheiriant i ategu'r aelwyd eclectig.